Kurs for innvandrere

Nytt kurs for innvandrere i august 2020. Klubben hadde i år berre eit kurs. Kniv og slire kurs for 5 deltakere.

Det var mange andre kurs, med det var ikkje våre medlemmer som arrangerte. Under er diverse grafitti.

2019 Så er det på nytt kurs frå 12 til 16 august. HTMklubben står for drift av 3 kurs. Det er kniv og slire, kontursag og spikking , og jernbanegruppa har modellbyggjing. Det er normalt 6 personer på kvar gruppe. For kniv og slire var alle frå Syria. Sist ankomen til landet var i februar for ein av deltakerne. Då er det ikkje lett å kommunisere, men litt armer og bein og nokon som har vore lenger i landet og kan meir norsk hjelper godt.

Farhan

img_1386

Belal og Alshiekh
Frå venstre Kalifa, Farhan, Belal, Kalid, Paul, og AlshiekhJernbane modell laga av ein av deltakerne

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s