Lover

Lover

§ 1 HTM-Klubben er en frittstående, uavhengig klubb. Stiftet 24.01.1986. Grunnlaget er hobby-håndverk med basis i tre og metall.

§ 2 FORMÅL

Å fremme interesse for, kunnskaper om ferdigheter i håndverk/kunsthåndverk innenfor tre og metall. Det legges stor vekt på et godt sosialt felleskap og gi inspirasjon ved eksempler av høy kvalitet.

§ 3 ARBEIDSOPPGAVER

Formålet søkes nådd gjennom:

 • Regelmessige medlemsmøter med aktuelle orienteringer/foredrag samt sosialt samvær
 • Kurs/demonstrasjoner/stands
 • Arrangere og delta på utstillinger
 • Etablere et kunnskapssenter med bibliotek og permanent produktutstilling
 • Medvirke til at nye klubber/lag etableres
 • Samarbeid med beslektede foreninger/lag.

§ 4 MEDLEMMER

Enhver som aksepterer klubbens formål og arbeidsoppgaver samt betaler fastast årskontingent, kan bli medlem. Unnlater et medlem å betale kontingent innen fastsatt tid etter 1 purring, kan det strykes av medlemslisten og medlemsfordelene opphører.

§ 5 ÅRSMØTET

Høyeste myndighet er klubbens årsmøte. Dette avholdes innen utgangen av februar hvert år. Stemmeberettiget er ett hvert medlem som har betalt kontingent for inneværende år og/eller siste avsluttede kalenderår.

Skriftlig varsel om årsmøte skal være sendt senest 3 uker før møte, varselet skal innholde årsmelding og revidert regnskap. Forslag / Saker som vedrører endring av ”Lover for HTM Klubben” må være sendt skriftlig til styret minst 3 uker før årsmøte som er gjengitt i skriftlig varsel om årsmøtet. Andre forslag / saker som ønskes behandlet på årsmøte må være i hend styre en virke dag før årsmøte. Alle innkommende forslag skal da være fremlagt i kopi form til alle årsmøte deltagere ved møte start. Valgkomiteens innstilling legges fram på årsmøte. Regnskapet avsluttes pr. 31.12. hvert år.

ÅRSMØTE DAGSORDEN

 1. Konstituering:
  A Åpning
  B Godkjenning av innkalling
  C Godkjenning av dagsorden/sakliste
  D Valg av møteleder
  E Valg av møtesekretær
  F Valg av tellekorps
%d bloggers like this: